obisiserciyesedu
  ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
 
 
       
       
FAKÜLTE      
BÖLÜM      
SINIF      
1. DANIŞMAN  
ANADAL
 
VETERİNER
OKUYOR(1. SINIF) - GANO : 3,10
   
 
 

Duyurular    

Mezun durumundaki öğrenciler için yeni ilişik kesme süreçleri hakkında
Yeni ilişik kesme modülünü kullanan fakültelerin mezun durumundaki öğrencileri "Mezuniyet Durumu" ve "İlişik Kesme" süreçlerini görmek istediklerinde mezuniyet sonrası kullanacakları adres/telefon ve e-posta bilgileri güncel olmayanlar "Bilgilerini Güncelle" ekranına yönlendirilecektir. Bu bilgileri doldurduktan sonra Mezuniyet Durumunu görebilecekler ve yeni eklenmiş olan ilişik kesme süreçlerini izleyebileceklerdir. İlgili tüm birimler ilişik kesme onayını verdiğinde ve diploma e-imzası tamamlandığında öğrencilerimiz diploma talebi için Öğrenci İşleri Merkezi'ne gelmelidir.

Aynı Anda İki (2) Yükseköğr. Programa Kayıtlı Oldukları İçin Katkı Payı Yatıracakların Dikkatine !!
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve 25/08/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2015-2016 Eğitim – Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın 7. maddesi gereği kendisine katkı payı ücreti çıkan Aynı anda iki (2) yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerimizin, bu tutarları yatırmadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek bilgi almaları önem arz etmektedir. 

NOT : Söz konusu katkı payı tutarını yatırmadan önce mutlaka Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelinmesi gerekmektedir.

YAZ OKULUNDA DERS ALACAK VE/VEYA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATINE
Üniversitemiz Senatosunun 26/05/2016 tarihli ve 14 sayılı toplantısında; Üniversitemiz Akademik Takviminde değişiklik yapılarak 2015-2016 yaz okulu tarihleri aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. 

27 Haziran -01 Temmuz 2016 Yaz Okulu Ders Kayıtları
11 Temmuz -20 Ağustos 2016 Yaz Okulu
22 Ağustos-27 Ağustos 2016 Yaz Okulu Final Sınavları

Yaz Okulu tarihlerinin değişmesi nedeniyle Staj yapacak bütün öğrencilerimiz 13 Haziran 2016 tarihinden itibaren staj yapmaya başlayabileceklerdir.

TÜBİTAK–GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI - Sertifika Sınavı Sonuçları
Tübitak 1601 Girişimcilik Sertifika Programı 2. dönem sınav sonuçları için lütfen tıklayınız

(Öğrenim Ücreti/Katkı Payı) Harç iadesi çıkan öğrencilerimizin dikkatine / 17.05.2016
-2015-2016 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında çeşitli sebeplerden dolayı (Öğrenim Ücreti/Katkı Payı) harç iadesi çıkan öğrencilerin (kayıt donduran, ders kaydı yapmayan, yatay giden, %10’a giren ) 
listeleri 16/05/2016 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na (Rektörlük Binası 2. Kat) gönderilmiştir.


- IBAN Numarası olan öğrencilerin Listesi İçin Tıklayınız.

- IBAN Numarası olmayan öğrencilerin Listesi İçin Tıklayınız.

* Yukarıda IBAN numarası olmayan listede de ismi bulunan öğrencilerimiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına IBAN numaralarını bildirmeleri gerekmektedir. 
* IBAN numarası olan öğrencilerin vermiş oldukları hesaplara Halkbankası Erciyes Üniversitesi Şubesi tarafından ödeme gerçekleştirilecektir. 
* Öğrencilerin ödemeler ile ilgili sormak istedikleri bilgileri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan (Rektörlük Binası 2. Kat) temin edebilirler. 
* 2015-2016 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılı iadeleri dışında kalan dönemlere ait iadeler için, öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Yazı İşleri Birimine) şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK–GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI - Sertifika Dağıtımı
TÜBİTAK 1601 Sertifika Programı Kapsamında başarılı olan katılımcılarımıza sertifikaları hafta içi Saat:10.00-11.00 arasında ERSEM Halkla İlişkiler Ofisinden teslim edilecektir. Sertifikalar şahsen kimlik beyanı ve imza karşılığı alınabilecektir.

DEĞERLİ GİRİŞİMCİ ADAYLARI
“Yeni İşim Girişim” diyorsanız, TÜBİTAK’ın girişimcilik desteklerinden olan BİGG programının 2016 yılı başvuruları başladı. Girişimci ve girişimciye ait iş fikirlerinin geliştirilerek, 
nitelikli iş planına dönüştürülmesi programı olan BİGG Erciyes, TÜBİTAK tarafından uygulayıcı kuruluş olarak seçilmiştir.
Sizleri BİGG Erciyes ile ilgili detaylı bilgi edinebileceğiniz etkinliğimize davet eder, saygılarımızı sunarız. 

Konuşmacı : Vehbi Çelme - Teknogirişimci, BiGG Erciyes Eğitmeni 

Yer : Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu 

Tarih : 12 Mayıs 2016 Perşembe Saat: 13:00 

İletişim :Harun Karakoç, Harun.karakoc@erciyesteknopark.com, Tel : 0352 224 81 12 / 200 
Detaylı Bilgi için tıklayınız...

5.SOSYAL BİLİMLER TEŞVİK ÖDÜLÜ
Detaylı Bilgi için tıklayınız...

TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI 13, 14 ve 15. GRUPLARI DİKKATİNE
Grup 13 Ders Programı

Grup 14 Ders Programı

Grup 15 Ders Programı
 

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
AYNI ANDA İKİ (2) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 

Bakanlar Kurulu’nun 25/08/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’’ ının 7. Maddesi 1. Fıkrası gereğince, Üniversitemiz Senatosu’nun 15.04.2016 tarihli ve 12 sayılı kararına istinaden; 
Daha önce bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan 1. Öğretim öğrencilerinin 2015-2016 Güz döneminden başlamak üzere tespit edilerek, Katkı Payı tahakkuk ettirilmesine, 
oluşan borcun 2015-2016 Bahar dönemine yansıtılmasına ve oluşan yeni borçlarını ödemeleri için öğrencilerimize 03.06.2016 tarihine kadar süre tanınmasına karar verilmiştir.

ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ
Üniversitemiz tarafından, Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. 
Hazırlık çalışmaları kapsamında üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına siz değerli mezun öğrencilerimizin görüş, 
öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan anketinin tam, doğru ve eksiksiz cevap verilip doldurulması çalışmalarımıza yol gösterici olacaktır. 
Anket bilgileri 2017-2021 Stratejik Plan çalışmaları haricinde her hangi bir amaç için kullanılmayacaktır.
Katkılarınız için teşekkür eder; anketimizin aşağıdaki linkten 03.05.2016 tarihine kadar doldurulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN

REKTÖR


Ankete katılmak için tıklayınız...

ÜNİVERSİTEMİZ OKUYAN ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ
Üniversitemiz tarafından, Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. 
Hazırlık çalışmaları kapsamında üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına siz değerli öğrencilerimizin görüş, 
öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan anketinin tam, doğru ve eksiksiz cevap verilip doldurulması çalışmalarımıza yol gösterici olacaktır. 
Anket bilgileri 2017-2021 Stratejik Plan çalışmaları haricinde her hangi bir amaç için kullanılmayacaktır.
Katkılarınız için teşekkür eder; anketimizin aşağıdaki linkten 03.05.2016 tarihine kadar doldurulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN

REKTÖR


Ankete katılmak için tıklayınız...

TÜBİTAK Girişimcilik Sertifika Programı Yerleştirme Sonuçları Açıklanmıştır.
1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen "Erciyesli Yenilikçi Girişimciler" başlıklı Girişimcilik Sertifika Programı 2.Dönem Ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Programa başvuru yaptıysanız OBİSİS'e giriş yaparak "Girişimcilik Programı" sekmesinden başvuru sonucunuzu kontrol ediniz. Programa yerleştirildiyseniz, Kayıt Formu linkine tıklayarak, kayıt formunun bir çıktısını alıp, imzaladıktan sonra poşet dosya içerisinde 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar ERSEM Halkla İlişkiler Bürosu'na elden teslim ediniz.

Belirtilen tarih ve saate kadar başvuru formlarını ıslak imzalı olarak teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılıp yerlerine yedek adaylar alınacaktır. 

İlgili öğrencilere önemle duyurulur.

TÜBİTAK 1601 GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI 2. DÖNEM DEVAM DURUMLARI
Tübitak 1601 Girişimcilik Sertifika Programı 2. dönem devam durumları için lütfen tıklayınız

BİGG ERCİYES 2016 BAŞVURULARI BAŞLADI
TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan BİGG destek programı İkinci Aşamasına BİGG Erciyes ile hazırlanın. Birinci Aşama eğitim ve mentörlük hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanarak, 
teknoloji tabanlı fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz finans kaynağına, Tübitak’tan 150.000 TL hibe alarak ulaşabilirsiniz. 2015 yılında vermiş olduğu hizmetlerle %43’lük başarı
oranı yakalayarak, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan BİGG Erciyes programı kapsamında alacağınız iş fikri geliştirme destekleri, iş planı yazım destekleri, teknoloji ve inovasyon eğitimleri ve
birebir mentörlük hizmetleri sayesinde iş fikirleriniz, daha sağlam bir girişimcilik projesine dönüşecektir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.biggerciyes.com/

FULBRİGHT ABD YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSLARI
Fulbright Komisyonu tarafından ABD’de yüksek lisans ve doktora yapma fırsatı tanıyan burslara başvuru süresi 22 Nisan 2016 tarihine kadar uzatıldı.
Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin http://fulbright.org.tr/

2017 YILI NATO STAJ PROGRAMI HAKKINDA DUYURU
2017 yılı NATO Staj Programı çerçevesinde NATO’da staj yapmak isteyen adaylar, 7 Mart-11 Nisan 2016 tarihleri arasında NATO’nun resmi internet sayfası üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir. 
Programın amaç, kapsam, içeriği ve programa başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiye de söz konusu internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. 
Üniversitemizin tüm öğrencilerine saygıyla duyurulur. 
Ayrıntılı Bilgi : Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi; 
Bakanlık duyurusu; http://www.mfa.gov.tr/2017-yili-nato-staj-programi-hakkinda-duyuru_-10-mart-2016.tr.mfa 
Nato staj ilanı; http://www.nato.int/internships

TÜBİTAK’TAN DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE YURT DIŞI BURS DESTEĞİ
TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından aşağıdaki çağrı başlıklarında burs imkanları sunulmuştur. Üniversitemizin tüm akademisyenlerine ve öğrencilerine saygıyla duyurulur. 
ERCİYES TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 

2213-YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI (2016)
TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki bağlantıdaki alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır. (Bu program kapsamında sadece DOKTORA bursu verilmektedir.)
BAŞVURU TARİHLERİ
1.Dönem: 7 – 25 Mart 2016 
2.Dönem: 5 – 23 Eylül 2016
Ayrıntılı Bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2213_ilan_2016.pdf 

2214-B - YURT DIŞI MÜŞTEREK DOKTORA BURS PROGRAMI (2016)
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı öğrencilerin, 
yurt dışında bulunan ortak doktora protokolü imzalanmış bir üniversitede yapacakları doktora eğitimi/araştırması için destek verilmektedir. 
BAŞVURU TARİHLERİ
1.Dönem: 7 – 25 Mart 2016 
2.Dönem: 5 – 23 Eylül 2016
Ayrıntılı Bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2214-b_2016_ilan.pdf

ASELSAN DOKTORA BURSU
ASELSAN tarafından, doktora eğitimi gören Türk Akademisyenler için burs desteği başvuruları başlamıştır. ASELSAN’ın 2016 yılı için vereceği yurt içi doktora bursu; 
“Genel ilkeler” dökümanında yer alan teknoloji alanlarında, başvuru koşullarında belirtilen bölümlerde, doktora programına kabul edilmiş ve üniversitelerde görevli kişilere verilecektir. 

Burs miktarı: Asgari üç katı kadar
Başvuru Dönemi : 1 Mart 2016’da başlayacak olup 31 Mart 2016 tarihine kadar açık kalacaktır.

Üniversite öğrencilerimize saygıyla duyurulur.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi; http://www.aselsan.com.tr/tr-tr/kariyer/bizden-haberler/haberler-ve-duyurular/Documents/GenelIlkeler.pdf

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZ İÇİN YÜZDE 10 BAŞARI LİSTELERİNİN SON HALİ
Yapılan itirazların incelemesi sonucunda yeniden hesaplanan yüzde 10 başarı harçlara yansıtılmıştır. Öğrencilerimizin listeleri kontrol etmeleri, yüzde 10 listesinden çıkan öğrencilerimizin harç borçlarını öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gelerek ödeme sürecini başlatmaları, yüzde 10 listesine giren öğrencilerin ise iade işlemleri için öbisis üzerinden IBAN numaralarını girmeleri veya güncellemeleri gerekmektedir. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları hakkında önemli duyuru !!!
Üniversitemiz yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında süresi içinde ders kaydı yaptıramayanlar, 02 Mart 2016 Çarşamba günü 08.00 - 17.00 saatleri arasında ders kaydını yapabileceklerdir. Ders kaydını yapmak isteyen öğrencilerin Öğrenci İşleri Merkezine bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Katkı Payı - Öğrenim Ücreti yatıracak öğrenciler Öğrenci İşleri Merkezine gelerek bilgilerin bankaya gönderilmesi için başvuru yapacaklardır. İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur. 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

Erasmus Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği'ne başvuran öğrencilere ayrıntılı bilgilendirme.
Erasmus Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği'ne başvuran öğrencilere ayrıntılı bilgilendirme yapılması ve sorularının yanıtlanması amacıyla düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı'na öğrencilerimizi beklemekteyiz. 

Yer: İİBF Konferans Salonu 
Tarih: 19 Şubat 2016 
Saat: 13.00 - 15.00 

GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI TECRÜBE PAYLAŞIMI DUYURUSU

Değerli TÜBİTAK Girişimcilik Sertifika Programı Katılımcıları,

 

TÜBİTAK 1601 Girişimcilik Sertifika Programı 2. Dönem Eğitimleri 18 Şubat Perşembe Günü Saat:15.00’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda Tecrübe Paylaşımı etkinliği ile başlayacaktır. Etkinlik kapsamında Girişimcilik Sertifika Programı hakkında genel bilgilendirmenin ardından, Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman GÜLDÜOĞLU ve Biletal Genel Müdürü Yaşar ÇELİK ’in katılımıyla Tecrübe Paylaşımı dersi yapılacaktır.

 

Tüm Girişimcilik Sertifika Programı katılımcılarının bu etkinliğe katılımı beklenmektedir, yoklama alınacaktır.

 

Katılımcıların gruplara göre eğitimlere başlama tarihleri:

 

Grup-Program Adı

Eğitim Başlama Tarihi

Grup 8 - Program 1

22 Şubat Pazartesi, Saat - 17:00

Grup 9 - Program 2

20 Şubat Cumartesi, Saat - 8:45

Grup 10 - Program 3

21 Şubat Pazar, Saat - 8:45

Grup 11 - Program 4

20 Şubat Cumartesi, Saat - 13:00

Grup 12 - Program 5

27 Şubat Cumartesi, Saat - 13:00

 

Başarılı bir Bahar yarıyılı geçirmeniz dileklerimizle,

 

Proje Ekibi Adına

Doç. Dr. Mehmet Sıdkı İLKAY

Proje Yürütücüsü

 


ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
Üniversitemiz Senatosunun 12/02/2016 tarihli toplantısı sonucunda; 2015-2016 Bahar dönemi ders kayıtları sona ermiş olup, kayıt yenileme tarihleri arasında 

herhangi bir sebeple ders kaydını yapmayan veya yaptıramayan öğrencilerimize, 17 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar ders kayıtlarını yapmalarına 

ek olarak izin verilmesine, bu tarih bitiminden sonra ders kaydını yaptırmayan öğrencilerimiz için yeni bir kayıt hakkı verilmemesine, ancak kurumumuzdan,

danışmanlardan veya sistemden kaynaklanan herhangi bir hata nedeniyle ders kaydını yaptıramayan, eksik veya yanlış ders kaydı yaptıran öğrencilerimizin durumlarının 

yapılacak teknik inceleme ile tekrar değerlendirilmesine ve haklı oldukları anlaşılan öğrencilerin ders kayıtlarının yapılmasına izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDEN (ERUZEM) DERS SEÇİMİ
ERÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (ERUZEM) 'den seçilen Türk Dili, Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve İngilizce Dersleri için tanımlanan bütün gün ve saatlerdeki dersler, tüm öğrencilerimizin tercihine açılmıştır. 

Tüm öğrencilerimiz kendi ders programlarındaki derslerle çakışmayan gündüz veya gece gruplarından kontenjanı boş olan günde ve saatte derslerini seçebilirler. 

Öğrencilerimiz ders seçimleri ile ilgili problemler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmalıdır. 

ERUZEM & Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Hazırlayan Öğrencilerimize Öğrenim Bursu
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde öğrenim gören; UNESCO’nun beş sektörü olan Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür, Bilgi ve İletişim alanlarında ve UNESCO’nun faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlayacaklara burs verilecektir. Burs miktarı Yüksek Lisans için 1800 TL, Doktora için 2200 TL’dir. Üniversite öğrencilerimize saygıyla duyurulur. 
Ayrtıntılı Bilgi: Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi 
İş ve Staj İmkânlarına Ulaşım İçin İnternet Bağlantısı: http://www.unesco.org.tr/?page=15:99:1:turkce:409

ÖĞRENCİLERİMİZE CERN de STAJ İMKANI
Avrupa Nükleer Araştırmalar Örgütü (CERN) ile ülkemiz arasında, bilindiği üzere Mayıs 2014 tarihinde imzalanan sözleşme ile işbirliği çalışmaları yapılmaktadır. 
Mevcut işbirliği kapsamında CERN’deki iş, staj ve ortak proje gibi konularda ülke olarak çalışmalar yapılması, ülkemizin temel bilimler alanındaki Araştırma ve
Geliştirme kapasitesini artırması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda CERN’deki, staj imkanları, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 
araştırma olanakları hakkında aşağıdaki dokümanlarda ve linkte ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Üniversitemiz tüm akademisyen ve öğrencilerine saygı ile duyurulur. 
ERCİYES TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

İş ve Staj İmkânlarına Ulaşım İçin İnternet Bağlantısı: https://jobs.web.cern.ch/content/join-us 

Türkiye İrtibat Bilgileri: http://www.tobb.org.tr/BilgiHizmetleri/Sayfalar/TOBBIrtibatOfisi.php 

M. Hakan KIZITOPRAK-TOBB Başkanlık Özel Müşaviri
E-posta: cern@tobb.org.tr
Telefon: 0 312 218 20 39

Erciyes Üniversitesi Resmi Sosyal Medya Hesapları
Erciyes Üniversitesi Resmi Sosyal Medya Hesaplarını (Facebook ve Twitter ) Aşağıdaki Linklerden Takip Edebilirsiniz. 

Facebook Hesabı : https://www.facebook.com/EruMedya 

Twitter Hesabı : https://twitter.com/EruMedya

MUAFİYET İŞLEMİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN YOL HARİTASI
Muafiyet (İntibak) işlemi yaptırması gereken öğrencilerimiz;
-Yatay, Dikey Geçiş
-Farabi,Erasmus,Mevlana 
-Yaz Okulu 
-Daha önceki Öğrenim görüp ders saydırmak isteyen yeni kayıt yapanlar,

Tüm Muafiyet (İntibak) işlemi yaptıracak öğrencilerimiz aşağıda belirtilen yol haritasını takip edilebilir. 

1. Transkript ve not skalası ile şahsen Öğrenci İşleri Merkezine başvurmak,
2.Öğrenci web sayfanızdan http://obisis.erciyes.edu.tr adresinden kendi bilgilerine ulaşıp Kullanım Kılavuzu ' nda belirtildiği gibi dersleri girmek,
3.Transkript ve ders içeriklerini İntibak komisyonu üyelerine elden teslim etmek,

ÖĞRENCİ NUMARASI ve ŞİFRE EDİNME
Öğrenci Bilgi Sistemimize obisis.erciyes.edu.tr adresinden girerek ŞİFREMİ BİLMİYORUM butonunu tıklayınız. 
TC Kimlik Numaranız, Adınız ve Soyadınızı girerek öğrenci numaranızı öğrenebilir yeni OBİSİS şifrenizi belirleyebilirsiniz.

MEZUNİYET İÇİN HAZIRLIK SINIFI ŞARTI
Mezun olmak için sadece Hazırlık sınıfı şartını sağlayamayan öğrencilerimizin dikkatine! 

Web Öğrenci sayfanızın Mezuniyet sekmesindeki "YÖK Kararı ile hazırlıktan muaf olarak mezun olmak istiyorum" onay kutusunu tıklayınız.

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSUNUN GT ve UT NOTLARI HAKKINDAKİ KARARI
Üniversitemiz Senatosu'nun 27/05/2015 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri için kullanılan GT ve UT notları artık kullanılmaması nedeniyle iptal edilmiştir. Tüm okuyan öğrenci ve mezunlarımızı kapsayacak şekilde bu notların Harf Notuna çevrilmesine, transkriptlerine bu şekilde yansıtılmasına, dipnot olarak ortalamaya dahil olmadığının belirtilmesine karar verilmiştir.

Mezun olacak öğrencilerimizin Dikkatine!!!!!
Öğrenci web sayfanızın Mezuniyet sekmesindeki Bütünleme Notu açıklanmayan dersler olmamalı şartını sağlayabilmeniz için; 
- Bütünlemeye girmeden mezun olabilecek durumda iseniz, 
- Tek ders sınavına girmek istiyorsanız, 
Mezun durumundayım ve bütünleme hakkımı kullanmadan mezun olmak istiyorum seçeneğini onaylamanız gerekmektedir.

ERÜ ELEKTRONİK DOĞRULAMALI BELGE UYGULAMASI

ERÜ 15.12.2014 tarihinden itibaren elektronik doğrulamalı öğrenci belgesi ve not durum belgesi (Transkript) uygulamasına başlama kararı almıştır.

Elektronik Doğrulamalı Belge Nedir:  Öğrencilerimizin Öbisis Web Portali  “Belge İstek” arayüzünden talep edip,  Öbisis’in ürettiği  üzerinde imza,mühür yerine görselleri ile elektronik doğrulama yöntemleri yazılı olan,  öğrenci belgesi ve not durum belgesidir.

Eski Uygulama Şekli:

Öğrencilerimiz, Öbisis portali üzerinden “Belge İstek”  arayüzünden öğrenci belgesi ve/veya Not Durum Belgesi talep ediyor, bu istekler biriktiğinde öğrenci işleri ofislerinden toplu halde yazdırılıyor ve yazdırıldığını yine “Belge İstek” arayüzünden takip eden öğrencilerimiz öğrenci işleri ofisine gidip Öğrenci Belgesini ve/veya Not Durum Belgesini alıyorlardı.

Yeni Uygulama Şekli:

Yeni uygulamada ise öğrencilerimiz yine Öbisis portali üzerinden “Belge İstek” arayüzünden öğrenci belgesi ve/veya Not Durum Belgesi talep edecek. Talep sırasına göre sunucudaki bir servis aracılığı ile bu belgeler üretilip pdf olarak sisteme kaydedilecektir. “Belge İstek” arayüzünden öğrencilerimiz bu belgelerin üretildiğini görebilecek ve istediği belgeyi pdf olarak açabilecek ve bilgisayarına / mobil cihazına indirebilecektir.

Elektronik Doğrulamalı Belgede ıslak imza yerine imza görseli kullanılmıştır. Ancak belgenin doğruluk kontrolü internet aracılığı ile yapılabilir. Bu iki şekilde mümkün olacaktır.

1.Doğrulama Yöntemi (İnternet Browser Kullanılarak):

Belgeyi verdiğiniz kişi veya kurum belgeyi doğrulamak isterse, belge üzerindeki açıklamalar onu yönlendirecektir. http://bd.erciyes.edu.tr Belge Doğrulama servisine gidecek, belge üzerindeki Öğrenci Numarası, Doğrulama Kodu ve Pin Kodunu alanlara girip, “Doğrula” butonuna tıkladığında sistem tarafından böyle bir belge verilmiş ise belge ile ilgili özet bilgiler ekrana gelecek ve burada istenirse belgenin orjinali görüntülenebilecek ve/veya indirilebilecektir. Bu şekilde kişi veya kurum elindeki kağıt kopya ile doğrulama arayüzünden indirdiği belgeyi karşılaştırarak doğruluğundan emin olabilecektir.

2.Doğrulama Yöntemi (Mobil Aygıt Karekod Uygulamaları Kullanılarak):

Mobil aygıtlarınıza yükleyeceğiniz karekod uygulamaları ile doğrulama yapılabilir.  ( Apple Store ve Google Play Store da ücretsiz uygulamalar mevcuttur. Buralarda “ qr barcode scanner” diyer arama yaparak bulabilirsiniz )

Mobil aygıtınızda karekod uygulamasını çalıştırıp, belge üzerindeki karekod’u okuttuğunuzda karekod üzerindeki link bilgisini okuyan uygulama sizi kendi internet browser’ından bu ilgili adresi açmaya yönlendirecektir. ( Yüklediğiniz uygulama  QR Code Reader ise, bu uygulama ile başlangıçta belge indiremeyebilirsiniz, sebebi browseri uygulama içerisinden açmasından kaynaklanmaktadır. Uygulamada Settings menüsünden "Use in App Browser" seçimini iptal ederseniz problem giderilecektir.  )Tamam dediğinizde browser http://bd.erciyes.edu.tr doğrulama servisine yönlenecek, öğrenci numarası, doğrulama kodu ve pin kodu url üzerinden alındığı için doğrudan sonuç ekranı açılacaktır. Böyle bir belge verilmedi ise hata ekranı, verildi ise belgenin özet bilgilerini gösterir bir ekran açılacaktır. Bu arayüzden kişi isterse mobil aygıtına belgenin orjinalini indirebilecek ve belgenin doğruluğunu birebir orjinali ile karşılaştırarak yapabilecektir.

Örnek Belgeler:

Aşağıda denemeniz için oluşturulmuş dört örnek belge bulunmaktadır. Linklere tıklayarak bu belgeleri indirebilir ve deneyebilirsiniz.

Türkçe Öğrenci Belgesi ,  İngilizce Öğrenci Belgesi ,  Türkçe Not Durum Belgesi ,  İngilizce Not Durum Belgesi


ERÜ REKTÖRLÜĞÜ


UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVA GİRİŞ BELGELERİ !!!!
OBİSİS üzerinde UZAKTAN EĞİTİM yoluyla verilen ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I, TÜRK DİLİ I, YABANCI DİL I derslerinin vize sınavlarına girecek öğrencilerin SINAVA GİRİŞ BELGELERİhttp://eruzem.erciyes.edu.tr adresi üzerinden verilecektir.BELGE ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Uzaktan eğitimden ders alan öğrencilerimizin dikkatine !
Uzaktan eğitim merkezinin linki : http://eruzem.erciyes.edu.tr

Uzaktan eğitimle ilgili her türlü bilgiye bu siteden erişebilirsiniz ve Canlı Ders linkine tıklayarak sanal sınıflara katılabilirsiniz.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
Gerektiğinde sizlere ulaşabilmemiz ve sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için adres ve telefon bilgilerinizin güncellemeniz gerekmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE YERİNİ ALDI
Üniversitemizin resmi Facebook ve Twitter hesaplarına ana sayfamızın sol alt köşesindeki ikonlardan ya da aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz. 

https://www.facebook.com/EruMedya 

https://twitter.com/EruMedya 

Kurumumuzun Sosyal Medyada, belirtilen hesaplar dışında hesabı bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize sunarız. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
Yarıyıl sonu sınavı (Final) sonucunda başarılı olup, not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz, bütünleme sınav tarihinden en az 3 gün öncesinde, Öğrenci Bilgi Sistemi (Öbisis) üzerinden bütünleme sınavına girmek istediklerini belirtmek durumundadırlar. Böyle bir talepte bulunmayan öğrencilerimiz bütünleme sınavına giremezler, girerlerse de sınavları geçersiz sayılır. 

Bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencilerimizin ise, bütünleme sınavına girmeleri gerekmektedir. Ancak geçerli mazeretleri ilgili birimce kabul edilenler, bütünleme sınavına girmeyebilirler.

Prof. Dr. Hasan YETİM
Rektör Yardımcısı

YÜZDE ON BAŞARI LİSTELERİ NASIL HESAPLANIR?
Yüzde on başarı listeleri oluşturulurken konu hakkında çıkan YÖK Genel Kurulu Kararları baz alınarak, öncelikle listeler hazırlanır. Daha sonra bölüm öğrenci işleri bu listeleri kontrol edip, listenin doğru olduğuna kanaat getirdikleri durumda listeleri onaylarlar. 

Listeler onaylanıp ilan edildikten sonra yüzde on indiriminden faydalanan öğrenciler kesinleşir. Öğrencilerin harç bilgileri bankaya gönderilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

DERS KAYDI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
http://obisis.erciyes.edu.tr adresinden ders kaydı yaparken sıkıntı yaşanması durumunda alternatif olarak http://obisis2.erciyes.edu.tr adresinden ders kaydı yapılabilir.

Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine
"Genel Sağlık Sigortalılık Hakkı ve Tedavi Giderlerinin Karşılanması İle İlgili Rehber"' dökümanına ulaşmak için ise lütfen aşağıdaki linki tıklayınız. 

http://obisis.erciyes.edu.tr/Files/Ogrenci_Genel_Saglik.pdf

JET KARTIMI NASIL KULLANACAĞIM
 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEZUN DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!
Yönetim Kurulu'ndan mezuniyet kararı çıkan öğrenciler;
Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapıldıktan sonra "Tez Giriş" menüsünü kullanarak tezlerin PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen öğrencilere çıkış belgeleri verilmeyecektir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
 
Daha fazla bilgi için : http://obisis.erciyes.edu.tr/Files/OGRYEMEK.doc

Öbisis Web Portalı Kullanım Kılavuzu
Öğrenci Bilgi Sistemi (Öbisis) Kullanım kılavuzunu okumak için tıklayınız.
 
 
  Bugün 4 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol